PHASED ARRAY

Dizayn eğitilmiş uzman kadrosuyla beraber hali hazırda dünyanın en gelişmiş Ultrasonik Muayene sistemi olan PHASED ARRAY ULTRASONİK, TOFD ULTRASONİK, ÇİFT EKSENLİ KOROZYON HARİTALANDIRMA, ÇOKLU OTOMASYON TARAMALARI vb. hizmetleri ile sizlere hem rutin hem özel işlerinizde Ultrason teknolojisinin dünyada geldiği en son açılımlarını sunmaktadır.

Phased Array teknolojisiyle ses dalgaları elektronik olarak kontrol edilebilmekte ve A,B,C,D ve S tarama görüntüleri ile uygulamalarınız 3 boyutlu muayene edilebilmekte ve görüntülü raporlama yapılabilmektedir. Ayrıca Phased Array Ultrasonik muayene teknolojisinde de gelinmiş en son nokta olan Dinamik Derinlik odaklanması ile kesit boyunca maksimum çözünürlük elde edilebilmektedir.

Phased Array’ın Avantajları
 • Ultrasonik muayenede hali hazırda mevcut taramaların tümünün kullanımı (A,B,C, D ve S tarama) ve ses demeti yönünde ve tarama yönünde (encoder ile) mesafe kaydı işlenmiş veri ile üç boyutlu değerlendirme olanağı (B,C-D ve S tarama üzerinden)
 • Konvansiyonel Ultrasonik Muayene’deki operatöre bağımlılığın azalması, yüksek ve kesin hata bulma yeteneği
 • Yüksek hızlı tek eksenli tarama
 • İki eksenli tarama olanağı (Raster Scan)
 • Kolay hata boyutlandırma ve geniş raporlama özelliği
 • Tek bir prob ile çok açılı ses dalgası (örn: 30 – 70 arası tüm açılar) uygulanabilmesi
 • Esnek tarama paterni
 • Mükemmel ve kesin taranabilirlik
 • Farklı tarama görüntüleriyle mükemmel raporlama (kesitsel taramalar ile üç boyutlu raporlama)
 • Bütün muayenenin mesafe kaydı işlenmiş halde saklanması ve muayeneden sonra analiz edebilme olanağı ve geri dönüşümlü (parçaya ihtiyaç duymadan eski bir muayene tekrar canlandırılabilir) sabit analiz verileri.
 • Kaynak ağzı çizimi üzerinden hataların veya süreksizliklerin kesitsel olarak tespit edilmesi ve analizi.
Özel Uygulama Alanları
 • Basınçlı kapların muayenesi
 • T-kaynak muayenesi
 • Boru millerinin muayenesi
 • Türbin kanatlarında korozyon çatlakları
 • Uçak iniş takımlarının muayenesi
 • Komplike geometrili parçaların muayenesi
 • Korozyon haritalandırma.
 • Flanşların muayenesi
 • Şaft ve aksların muayenesi
 • Nozzle kaynaklarının muayenesi
 • Havacılıkta kompozit malzemelerin muayenesi
 • Enerji santrallerine yönelik özel çözümler
 • Petrol ve doğalgaz boru hatlarında kaynakların on line/of line olarak hızlı ve güvenilir bir şekilde muayenesi
Tipik Uygulamaları

Butün normal ultrasonik muayene uygulamaları en son görüntüleme tarama yöntemleri ile (A,B,C,D ve S tarama )

TOFD

Ultrasonik muayene teknolojisinde Difraksiye boyuna ses dalgaları vasıtasıyla en yüksek hassasiyette hata boyutlandırma ve hata tespiti yapılan teknoloji TOFD (Time of Flight Diffraction) Ultrasonik muayenedir.

TOFD Avantajları
 • Yüksek kesinlikte ve Hassaslıkta uygulama (en yüksek POD “possible of Detection “- Tespit etme olasılığı)
 • Kanıtlamanın artması –Çatlak gibi veya diğer şartlarda en yüksek hassaslık
 • Hızlı
 • Bütün kaynağın taranması sonucunda TOFD görüntüsünde bütün kaynağın analiz edebilme ve kayıt altına alabilme olanağı .
 • Hızlı raporlama / hızlı ve kesin karar verme (bütün kaynak boyunca verinin önümüzde olması ve hali hazırdaki en hassas boyutlandırma yeteneği nedeniyle )
 • Sabit olarak parametrelerin kayıt edilmesi (40 sm film sonucu TOFD ‘da 40 sm kaynak sonucu ile aynı şekilde önümüzde görebilmemiz)
 • Taramadan sonra muayene, analiz ve ölçümlendirme – (En hassas şekilde düzlemsel hatalar “çatlak gb.” Boyutlandırması ve konumlandırması)
Tipik uygulamalar
 • Serviste ve yapıdaki kritik bölgelerin uygulaması
 • Basınçlı sistemlerin muayenesi –Basınçlı Tank (kap), boru hattı, borulama uygulamaları vb.
 • Depolama birimleri – Tanklar, Küreler.
 • Servisten kaynaklanan hatalar ve yapısal hasarlar (yorulma çatlakları, korozyon, erozyon.vb.)
 • Stres/kimyasal bazlı mikro-çatlaklar – SCC LTHA, HHA, SOHIC vb.
 • Korozyon /erozyon profili – özellikle kaynak kök erozyonu
 • Kalın duvarlı parçalar – 300 mm.
 • Pullanma /laminasyon /ara yüzey kusurları (çatlaklar)
 • Fabrikasyon Kalite Kontrol –‘in –situ’ yapıları da içerir.