PERİYODİK KONTROLLER

Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli amacıdır. İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir. Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacaktır.

Plansız duruş ve hasarların yol açtığı gerçek maliyetler, o kuruluşun tahminlerinin ötesindeki boyutlara ulaşabilir. Küçük bir ünite veya ekipmanda oluşabilecek basit bir arızanın yarattığı etki ile bir üretim biriminde maddi kayıplar, ölümlü veya yaralanmalı kazalar ve çevresel olumsuzluklar meydana gelebilmektedir.

Saha tecrübesine sahip uzman kadromuz tarafından kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata ne derece uygun olduğu, ilgili taraflar için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulması, bu ortamı sürekli iyileştirilmesi noktasında; İSG tüzüğü, ilgili yönetmelikler , Ulusal ve uluslar arası standartlar ve yasal mevzuatlar çerçevesinde, TURKAK tarafından akredite edilmiş A tipi muayene kuruluşu olarak periyodik kontroller kapsamında; Elektrik& Mekanik test ve kontrollerle, DQE çözüm ortağı olmaktadır.

GEREKLİLİKLERİ

İSG tüzüğü, ilgili yönetmelikler ve yasal mevzuatlar kapsamında belirtilen Basınçlı Kaplar ve Kazanlar periyodik olarak muayene edilmekte ve işletme güvenliği , iyileştirme çalışmaları ile bakım zamanlarında dikkat edilecek hususlar raporlarda belirtilmektedir. İşletmelerde yapılan denetimlerde TURKAK tarafından onaylanmış bağımsız kuruluşlardan alınan muayene raporları istenmektedir. Özellikle yeni işletmelerin ruhsat alma denetimlerinde bu rapor ve belgelerin varlığı sorgulanmaktadır.

FAYDALARI VE ÖZELİKLERİ

Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüşe sebep olur.Test ve kontrol sonrası hazırlanan rapora göre, alınan aksiyon planları doğrultusunda sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesine imkan sağlar.İş yerlerinde ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesini sağlar.Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır, kuruma güven duymalarını sağlar, kuruluş değerlerine bağlılığa katkıda bulunur. Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alır. Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlar.

DQE'NİN FARKI :
  • Geniş muayene kapsamı ile komple denetim hizmeti sunma
  • Muayene zamanını müşteriyle birlikte planlama
  • Raporların en kısa sürede hazırlanarak müşteriye yollanması
  • Müşteri odaklı yaklaşım, teknik çözüm ortaklığı
  • Dizayn Kalite aşağıdaki periyodik kontrol hizmetlerini vermektedir.

HİZMET KALİTESİ VE TEKNOLOJİYE ULAŞIN!

botão whatsapp