TAHRİBATSIZ MUAYENE NEDEN GEREKLİDİR?

Tahribatsız Muayene (NDT) genel olarak, imalatların kalite kontrolünde, makine ve ekipmanlardaki yıpranma durumunun gözlenmesi ve kalan ömür belirleme çalışmalarında; malzemelerin iç yapısı ve kaynaklardaki muhtemel hataların tespiti için uygulanmaktadır. Kaynaklı imalatların tümü ve bu kapsamda ele alınabilecek, enerji santralleri, basınçlı kaplar ve kazanlar, gaz ve sıvı madde iletim hatları, çelik konstrüksiyon yapı ve inşaatlar, döküm ve dövme imalatları başta olmak üzere büyük küçük her türlü imalat ve malzemede NDT kullanımı günümüz şartlarında kaçınılmaz bir hal almıştır. Tahribatsız muayene, kalite kontrolün bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı bir parçasıdır.

İmalat sanayiindeki uygulamaların yanı sıra kimya, petro-kimya ve rafineri tesislerinde ve enerji santrallerinde tesis güvenliği, ekonomik işletme, iş güvenliği ve çevre koruması ile ilgili yükümlülükler nedeniyle tahribatsız muayene alanındaki gelişmeler çok hızlı olmuştur. Diğer taraftan, ülkemizin stratejik konumu, ticari ilişkilerinin artması ve AB'ne giriş çabaları ile otomobil, makina, donanım, imalat, gemi inşaat ve elektronik sektörleri ve bunların yan sanayilerindeki gelişmeler tahribatsız muayene konusuna olan gereksinimi arttırmaktadır.

Faydaları ve Özellikleri:
 • Kaynak dikişleri ya da ana malzemedeki iç kusurlar nedeniyle ürünün çalışma esnasında çatlama, kırılma ya da yırtılmasını, dolayısıyla can ve mal kaybını önler.
 • Malzemelerin iç yapısı ve kaynaklardaki hataların tespitini ve önlem alma imkanı sağlar.
 • İmalat esnasında yapılan muayeneler ile gereksiz tamir, değişim gibi maliyetleri önler.
 • Ürünleri daha değerli hale getirir, alıcı ve satıcıya güven vererek risklerin azaltılmasına katkıda bulunur.
 • Ürünün ve üretimin gözlenmesi ve geliştirilmesi, malzeme türünün belirlenmesi, ısıl işlem, yüzey işlemleri gibi proseslerin sonuçlarının incelenmesi gibi birçok konuda da üreticilere ve kullanıcılara fayda sağlamaktadır.
DQE'nin Farkı:
 • EN ISO / IEC 17020 Akreditasyonu ile uluslararası geçerliliğe sahip ve güven veren hizmetler sunar.
 • Müşteri odaklı çalışır.
 • Son teknoloji ürün ve ekipmanlara aşina uzmanlardan yararlanma imkanı sunar.
 • Hızlı ve doğru raporlama gerçekleştirir.
 • DQE, ileri teknoloji ürünü cihaz ve sistemleri kullanarak güvenilir muayene ve kayıtlar sağlar
 • DQE, Tahribatsız Muayene uzmanları ile malzemelerde ve imalatlarda bulunabilecek önemli hataları en etkin ve ekonomik şekilde belirleyebilecek NDT yöntemlerini seçer. Güven sağlarken değer katar.
 • DQE muayenelerini gerçekleştirirken konusunda yetkin, güncel standartlara hâkim, iyi saha tecrübesine sahip ve eğitimli personeller kullanmaktadır.
 • Muayene zamanını müşteriyle birlikte planlar ve esnek çalışma imkanı sağlar.
 • DQE’nin NDT kadrosu, tüm temel ve gelişmiş tahribatsız muayene tekniklerinde uluslararası geçerliliği bulunan EN 473 / ISO 9712 ve SNT-TC-1A standartlarına göre Seviye II ve Seviye III uzman operatörlerden ve mühendislerden oluşmaktadır.

HİZMET KALİTESİ VE TEKNOLOJİYE ULAŞIN!

botão whatsapp