RADYOGRAFİK MUAYENE

Radyografik Muayene (RT) malzeme ve kaynak dikişlerindeki hacimsel kusurların tespitinde kritik bir role sahiptir. DQE; İridyum-192, Selenyum-75 ve X-ray tüpleri ile farklı yoğunluklardaki malzemelerin, kaynak dikişlerinin, döküm parçaların ve kompozitlerin hacimsel kusurları ile, servisteki ekipmanların korozyon durumlarının tespitini yapabilmektedir.

Tüm RT personelimiz Radyasyondan Korunma (ERRK) sertifikasına sahiptir ve acil durumlar için eğitimlidir. Her personel için kalibrasyonlu alarmlı dozimetre ve her ekip için radyakmetre sağlanır. Ekipmanların periyodik kontrol ve bakımları düzenli olarak yapılır. Böylece, Müşterilerimizin saha uygulamalarında İSG yönetmelikleriyle tamamen uyum içinde çalıştığımızdan emin olmalarını sağlarız. Engin saha tecrübesine sahip Radyasyondan Korunma sorumlularımız (RKS), tüm RT siparişleri için risk değerlendirme süreçlerinde bulunur. Her proje için özel kontak noktası olacak şekilde ve İSG yönetimine de katkı sağlamak üzere uzman proje sorumluları sağlanır. Böylece Müşterilerimize her zaman ulaşabileceği ve sorunlarını çözen bir temsilci ile özel hizmet sağlama garantisi veririz.

FAYDALARI

  • Genel anlamda yüzey hazırlığı gerektirmez.
  • Kumlanmış, boyanmış ve kaplanmış malzemelere uygulanabilir.
  • Karmaşık geometrili parçaların muayenesi mümkündür.
  • Neredeyse tüm malzeme türleri ve kalınlıklarına uygulanabilir.
  • Sahada test öncesinde kalibrasyon gerektirmez.
  • Muayene sonuçları röntgen filmleri ile kalıcı olarak kayıt edilir.

HİZMET KALİTESİ VE TEKNOLOJİYE ULAŞIN!

botão whatsapp