ULTRASONİK MUAYENE

Anında sonuca varma özelliği ile Ultrasonik Muayene, iç süreksizliklerin tespitinde en yaygın kullanılan tahribatsız muayene yöntemidir. Uygulama için malzemenin yalnızca bir yüzeyinden erişim yeterli olur.

Yüksek frekanslı ses dalgaları metal, plastik, kompozit, seramik gibi katı malzemeler ve kaynak dikişleri içerisinden geçirilerek çatlak, boşluk, kalıntı ve diğer iç süreksizlikler tespit edilebilir. Yine bu sayede malzeme kalınlıkları ve bazı malzeme özelliklerinin analizi yapılabilir.

DQE, yalnızca global liderliğe sahip marka ekipmanları kullanır ve yıllık kalibrasyonlarını bağımsız akredite kurumlara yaptırır. Prob havuzumuz oldukça geniştir. Böylece test edilebilir tüm kalınlık ve konfigürasyonlarda kaynak dikişi, döküm, dövme ve hadde parçaların muayenesini güvenilir şekilde gerçekleştirir ve doğru hata karakterizasyonu yapabiliriz. 

   

FAYDALARI

  • Malzemenin sadece bir yüzeyinden erişim yeterlidir.
  • Daha ciddi risk teşkil eden düzlemsel süreksizlikler ve çatlakların tespitinde en uygun yöntemdir.
  • Ekipmanı oldukça portatiftir, kolayca taşınabilir ve zorlu çalışma koşullarında kullanılabilir.
  • Yüksek nüfuziyet yeteneğine sahiptir.
  • Anında sonuca varmayı sağlar.
  • Radyografinin İSG ve çevre yönetimi açısından risklerini teşkil etmez.

HİZMET KALİTESİ VE TEKNOLOJİYE ULAŞIN!

botão whatsapp