DEMİRYOLU MUAYENESİ

Demiryolu kazalarında en sık rastlanan nedenler arasında ray kırılması, problemlerin önceden tespit edilebilmesi sayesinde önlenebilir.

Demiryolu hatlarında hem yeni hat döşeme aşamasında, hem de servis esnasında belirli periyotlarda rayların ve kaynak dikişlerinin ultrasonik muayene tabanlı ekipmanlar ile kontrol edilmesi hayati önem taşır. DQE, çok kristalli (aynı anda 6 prob, 14 farklı açı ile) ve kayıt özellikli yarı otomatik muayene ekipmanı ile her iki yandaki rayı aynı anda kontrol ederek hızlı ve güvenilir bir muayene sağlamaktadır. Bu sistemde bulunan çok sayıda prob sayesinde tek bir sürüş ile rayların hem gövde, hem kafa hem de etek bölgeleri özel olarak ayarlanmış çeşitli açılarla kontrol edilmekte ve tüm muayene B-tarama (kesit görüntüsü) ile kayıt altına alınmakta ve dolayısıyla kullanıcı tarafından incelenebilir olmaktadır. 

FAYDALARI VE ÖZELLİKLERİ

  • Tüm taramalar, mesafe bilgisiyle birlikte kaydedilebilmekte ve tarama görüntüleri daha sonra tümüyle incelenebilmektedir.
  • Tarama verileri gerektiğinde tekrar inceleme için yıllar boyu saklanabilir.
  • Ray kaynaklarındaki ciddi kusurların da tespiti mümkündür.

HİZMET KALİTESİ VE TEKNOLOJİYE ULAŞIN!

botão whatsapp