OTOMATİK ULTRASONİK

PHASED ARRAY (PAUT)

DQE, radyografi yerine kodlara uygun bir şekilde uygulanabilecek ultrasonik muayene çözümleri sunmaktadır. Bu teknikler, radyografinin iş güvenliği riskleri ve işin durdurulmasına gerek olmadan, kaynak dikişleri ve ürünlerin muayenesinde mümkün olan en yüksek hata tespit etme kapasitesini sağlamaktadır.

AUT sistemleri günümüzde Phased Array & TOFD teknolojilerini birlikte kullanarak oldukça portatif hale gelmiştir. Tek bir phased array probu farklı odaklanmış onlarca konvansiyonel probun yerini almaktadır.

DQE, 10 yılı aşkın AUT tecrübesi ve Pipewizard, Focus-LT de dahil olmak üzere dünyada kabul görmüş en güçlü ekipman ile yüksek kalitede güvenilir hizmet sağlar.

Phased array teknolojisi ile ses dalgaları elektronik olarak kontrol edilerek ses demetine istenilen açı aralığı verilebilir ve özel odaklama yapılabilir. Hataların konum ve boyutlarını gösteren 2D ve 3D görüntüler elde edilir.

Daha Hızlı ve Daha İyi Muayene

 • Daha iyi hata tespiti ve boyutlandırma
 • Hataların ve geometrik özelliklerin kolay karakterizasyonu
 • Tarama kaydı alma ve tüm tarafların inceleyebileceği şekilde saklama imkanı
 • Tek hatlı tarama imkanı ile daha az yüzey hazırlığı
 • UT’nin tüm avantajlarına ilaveten tek tarama ile iyileştirilmiş kapsam ve tespit kapasitesi

DQE, PAUT & TOFD kapsamlarında da akreditedir ve muayene personeli ISO 9712’ye göre akredite kurumlardan sertifikalıdır. DQE çok geniş bir kalibrasyon ve doğrulama blok havuzuna sahiptir. Ayrıca kaynaklı /kaynaksız blok üretebilmekte ve tüm prosedür validasyonu, personel kalifikasyonu işlemlerini A’dan Z’ye başarıyla sağlamaktadır.

ÖZEL UYGULAMA ALANLARI

 • Boru hatları
 • Basınçlı kaplar
 • Kazan tüpleri
 • Küre tanklar
 • Depolama tankları
 • Türbin kanatları
 • Uçak iniş takımları
 • Kompleks geometrili parçalar
 • Şaft ve akslar
 • Saplama / cıvata
 • Nozzle kaynakları
 • Kompozit parçalar

TOFD

Uçuş zamanından faydalanarak difraksiyon tekniğini kullanan ileri ultrasonik muayene teknolojisidir. Geniş bir ses demeti süreksizliğe çarpar ve süreksizlikte meydana gelen titreşim özellikle uçlarından enerji yayılmasına sebep olur. Böylece kaynak geometrisine göre kurulum gerekmeksizin hataları açısal yönlenmesinden bağımsız olarak tespit edebilir. Phased Array’e ilaveten uygulandığında en yüksek hassasiyette hata tespiti ve ölçüm imkanı sağlanır.

AVANTAJLARI

 • Yüksek kesinlikte ve hassaslıkta uygulama (en yüksek P.O.D.-hata tespit etme olasılığı)
 • Daha hassas yükseklik ölçümü ve ±0.3 mm ‘ye kadar ölçüm kesinliği
 • Uçuş zamanına dayanır, genlik tekniğindeki belirsizliklerden etkilenmez
 • Kurulumu, kalibrasyon süreci ve uygulama çok çok hızlı
 • Küçük takozlar ile çok geniş kapsam sağlar
 • B-tarama datalarını (yan görünüş) tümüyle kayıt altına alabilme ve analiz olanağı

Hızlı raporlama / hızlı ve kesin karar verme 

ÖZEL UYGULAMA ALANLARI

 • Boru hatları
 • Basınçlı kaplar
 • Depolama birimleri – Tanklar, Küreler
 • Servisten kaynaklanan hatalar ve yapısal hasarlar (yorulma/sürünme çatlakları, korozyon, erozyon)
 • Stres/kimyasal bazlı çatlakların izlenmesi – SCC, HTHA, SOHIC vb.
 • Korozyon /erozyon profili – özellikle kaynak kökündeki erozyonu
 • Kalın duvarlı parçaların kaynak dikişleri – 300 mm’e kadar.
 • Pullanma /laminasyon /ara yüzey kusurları (çatlaklar)
 • Fabrikasyon Kalite Kontrol

KÜÇÜK ÇAPLI BORULARDA PHASED ARRAY MUAYENESİ

 DQE, son teknoloji prob ve tarayıcıları ile «19mm çap ve 3,2mm et kalınlığından başlayarak» küçük çaplı borular için Phased Array ile görüntülü kaynak muayenesi imkanı sunmaktadır.

Tarayıcı ve probların kazanlara özel ince tasarımı sayesinde, 13 mm radyal açıklık tarama için yeterli olmaktadır. Problar kavisli kristal kullanılarak ince et kalınlıkları için özel odaklanmıştır. Böylece yüksek tespit ve ölçüm hassasiyeti sağlar.

 KAZAN BORULARINDA NEDEN RADYOGRAFİ (RT) YERİNE PAUT?

 • Kısıtlı bir çalışma alanı olan kazanlarda RT sırasında diğer işlemler durdurulmaktadır. Bu durum bakım ve modifikasyon başta olmak üzere tüm montaj işlerinde ciddi zaman kaybı ve işçilik maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır.
 • RT, İSG açısından birçok risk teşkil eder.
 • PAUT, RT’ye nazaran çok daha hızlı sonuç verir.
 • PAUT tarama prosesi denetlenebilir.

STANDARTLARA UYGUNLUK

 • EN ISO 20601 standardı bu sistemin kullanılmasına olanak tanımaktadır.
 • ASME B31.1 ve B31.3 kodlarıyla uyumludur.
Diğer kodlar için ASME SEC V’e uygun özel prosedür hazırlanarak muayene gerçekleştirilebilir

HİZMET KALİTESİ VE TEKNOLOJİYE ULAŞIN!

botão whatsapp