KALAN ÖMÜR ANALİZLERİ

Güvenilirlik ve güvenlik söz konusu olduğunda en küçük detaylar bile önem kazanır. İşletme halindeki tesislerin (enerji santralleri, rafineriler, kimya ve Petro-kimya tesisleri, dolum tesisleri, çimento fabrikaları, demir çelik sanayi, köprülerin çelik konstrüksiyonları gibi) ağır çalışma şartları ve çevre koşulları nedeniyle kritik ekipmanlar üzerinde oluşturdukları stresler zamanla bu ekipmanların yorulma ve kırılmalarına neden olurlar. Periyodik olarak planlanmış kontrollerde, muhtelif yöntemler ile bir malzemenin kalan ömrü tahmin edilebilir ve böylece gerekli önlemler alınarak can, mal, zaman kaybı önlenmiş olur. En çok kullanılan yöntemlerden biri metalografik muayenedir.

METALOGRAFİK MUAYENE

Sahada tahribatsız (replika) ve laboratuvarlarımızda tahribatlı yöntemler ile, hür türlü metalik malzeme ve kaynak dikişinin mikro ve makro incelemelerini gerçekleştirebilmekteyiz. Tecrübeli metalürji mühendislerimiz, metalograflarımız ve teknik danışmanlarımız ile hem üretim ve montaj süreçlerinde, hem de risk veya servise uygunluk değerlendirme çalışmalarına önemli veriler sağlıyoruz.

TİPİK UYGULAMALAR

  • Servis esnasında sürünme, yorulma, stres-korozyon çatlağı (SCC) vb. hasar mekanizmalarının kontrolü,
  • Serbest karbon tayini,
  • Malzeme yapı ve kalıntı analizleri,
  • Kaynak dikişleri makro ve mikro yapı analizleri,
  • Devreye almadan önce kritik bileşenler için, operasyon süresince baz veri sağlamak için veri tabanı oluşturulması,
  • Isıl işlem uygunluk değerlendirmesi,
  • Yangın veya aleve maruz kalmış bileşenlerin hasar değerlendirmesi

HİZMET KALİTESİ VE TEKNOLOJİYE ULAŞIN!

botão whatsapp