RİSK ESASLI MUAYENE

SERVİSE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

Tesislerin güvenli olduğunu, çevre ve toplumu etkileyecek risk teşkil etmediklerini doğrulamak oldukça önemlidir.

Çevre ve toplumun büyük endüstriyel kazalardan korunması için gelişmiş bir risk yönetimi uygulanması gerekir.

Günümüz koşullarında plansız duruşların önlenmesi başta petrol, gaz, enerji, kimya, çimento sektörü olmak üzere tüm entegre tesisler için maliyetleri de gözeterek kaçınılmaz hale gelmiştir.

BU MUAYENELER ZORUNLU MU?

SEVESO olarak da bilinen «Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin  Azaltılması Hakkında Yönetmelik» ile çalışan ekipman ve sistemlerin belirli periyotlarla muayene edilmesi ve yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için risk değerlendirme ve durum tespiti yapılması zorunlu hale gelmiştir.

NE SAĞLIYORUZ

  • Ekipman veya tesisin projesi, çalışma koşulları, varsa önceki muayene dokümanlarının incelenmesi
  • Yerinde detaylı görsel muayene
  • İnceleme ve görsel muayene sonuçlarına göre; malzeme, beklenen hasar mekanizmaları, korozyon durumu, risk faktörleri vb. etkenler baz alınarak en efektif test ve analiz metodolojisinin belirlenmesi
  • Detaylı muayene, analiz ve değerlendirme raporlarının hazırlanması
  • Tespit edilen problemler için «Kök neden analizi» yapılması
  • Kodlara uygun şekilde servise uygunluk değerlendirmesi

İDEAL TEST VE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN SEÇİMİ

Ekipman ve tesislerin durum tespiti için oldukça geniş bir yelpazede muayene seçenekleri mevcuttur.

DQE, tesislerin işletme ve bakım ekiplerine doğru karar verme sürecinde yardımcı olur. Bu konuda uzman ve tecrübeli kadrosu ve simülasyon uygulamaları ile test ve analizlerin fizibilite belirleme çalışmalarını yürütür.

KÖK NEDEN VE KALAN ÖMÜR ANALİZİ

Bir hata veya hasar mekanizması tespit edildiğinde, uzmanlarımız bu problemin kök neden analizini gerçekleştirebilir. Böylece ekipmanı daha uzun süre faydalı şekilde kullanmak amacıyla bazı aksiyonlar alınabilir ve sonraki bakım süreçleri efektif şekilde planlanabilir.

Servise uygunluk değerlendirmeleri ile ekipmanın kalan ömür beklenti analizi yapılabilir.

HİZMET KALİTESİ VE TEKNOLOJİYE ULAŞIN!

botão whatsapp